Puntíkaté vavříny z Evropy do Roupova

Datum: 2007