Farmář Václav Vacík: Musíme si pomoct sami, nemá cenu brečet

AMSP ČR: Dobrý den, během letošního léta jste se zúčastnili natáčení pořadu Toulavá kamera na venkově v rámci projektu Rok venkova 2017 vyhlášeného AMSP ČR. Jak hodnotíte přínos natáčení pro Vás?

Vacík: Jako pozitivní hodnotím maximálně zkušenosti s natáčením a vzhledem k tomu, že se nechci stát hollywoodským hercem, tak toto do budoucna zrovna moc nevyužiju. Ne, vážně, jak a jestli se to nějakým způsobem projeví i na chodu farmy uvidíme, až bude pořad odvysílán.

Pro maso a za zážitky na Galloway farmu

Rodinná farma Vacíkových na Plzeňsku hospodaří v systému kontrolovaného ekologického zemědělství se zaměřením na chov skotu plemene galloway a shorthorn, jenž doplňuje stádo ovcí plemene zwartbles. To vypásá skotu nepřístupné plochy v okolí rybníků, které jsou také součástí roupovského hospodářství. Od roku 1999 se přímo na farmě nachází bourárna s prodejnou, následovalo vybudování vlastních jatek a v loňském roce také výrobny uzenin.

Rodinné farmy u nás a ve světe aneb Série seminářů na farmách členů ASZ odstartovala

Význam a přínos rodinných farem pro venkov, krajinotvorba a ochrana půdy před erozí – to byla stěžejní témata úvodního semináře, který v sobotu 26. dubna otevřel letošní sérii těchto akcí pořádaných na farmách členů ASZ u příležitosti Roku rodinných farem. To nejvhodnější prostředí poskytl pro tyto účely loňský vítěz soutěže Farma roku – Galloway farma Roupov rodiny Vacíkových. Odborné veřejnosti i mnoha rodinám s dětmi, pro které zde byl připraven celodenní program, tak byl přímo v praxi předveden hluboký smysl rodinného hospodaření včetně jeho pozitivního vlivu na život v obci a utváření krajiny.

Galloway farma rodiny Vacíkových – vítěz Farmy roku 2013

Chov téměř tříset kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn, obhospodařování 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství, výrazný přínos ke krajinotvorbě nejen v podobě tří vlastních rybníků, okolo nichž se pase stádo ovcí plemene Zwartbles. Široká škála aktivit rodinné farmy Vacíkových v Roupově nedaleko Přeštic tím však zdaleka nekončí.

Součástí farmy jsou i moderní jatka, bourárna a prodejna masa, v loňském roce do provozu uvedený krásný penzion s osmi pokoji, s restaurací a stájí pro koně hostů. Srdeční záležitostí mladého hospodáře je chov westernového plemene koní Apaloosa, s nimiž dosahuje významných úspěchů u nás i v zahraničí na mistrovstvích v rodeu.