Biopotraviny a ekozemědělství v EU

Ekologická produkce potravin je na vzestupu. Jakými pravidly se musí v EU řídit, jaká je stávající situace a jaké novinky se chystají, zjistíte v této infografice. 

Nová celounijní pravidla pro ekologickou výrobu potravin mají být garantem kvality, ochrany životního prostředí a dobrého zacházení se zvířaty. Vztahují se na celý dodavatelský řetězec ekozemědělství.

Obchody s biopotravinami rostou jako houby po dešti, nejsou již jen výsadou velmi omezeného publika, ačkoliv ekologické zemědělství je celkově v EU stále malou částí zemědělské výroby. Víte, co přesně znamená označení biopotravina?

Definice ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je udržitelný systém respektující životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat a zároveň se vztahuje na dodavatelský řetězec od dodávek surovin, jejich zpracování, skladování, transport, distribuci a maloobchodní prodej.

Pravidla EU pro zemědělskou výrobu

V Unii platí jednotná pravidla díky nařízení o ekologické produkci a označování ekologických výrobků. Ta zaručují vysoké standardy kvality ve všech zemích EU a vztahují se i na dovoz ze třetích zemí. Pokrývají široké spektrum činností od samotného zemědělství přes zpracování až po certifikaci ekopotravin.

Konkrétně to pro zemědělce s ekocertifikací znamená, že nesmí používat chemické pesticidy a umělá hnojiva, ale naopak udržují svou půdu úrodnou díky střídání plodin. Geneticky modifikované organismy jsou zakázány a veterinární antibiotika přísně omezena. Zvířata jsou chována ve volných výbězích a krmena biokrmivem.

Ve výsledku ekologické zemědělství přispívá k udržování biodiverzity, dobré kvality půdy a k zadržování vody v krajině.

Logo biopotravin

Když si koupíte potravinu s bio logem EU, můžete se spolehnout, že odpovídá všem požadavkům Evropské unie na ekologické zemědělství a výrobu potravin. Máte-li v nákupním košíku zpracovanou ekologickou potravinu, musí obsahovat minimálně 95 % složek pocházejících z ekologických surovin. Pokud váš supermarket prodává potraviny s vlastním bio logem, musí respektovat stejná výše popsaná pravidla.

V Česku obdělávají bio farmáři 14 % zemědělských ploch

Trh s biopotravinami kontinuálně roste a v současnosti má hodnotu zhruba 30,7 miliard eur. Přesto ale ekologická pole, sady a podobně tvoří jenom 7 % celkové zemědělské plochy EU. V Česku to je 14 %. Vzhledem k tomu, že tato kapacita evropského ekologického zemědělství nestačí pokrývat zdejší poptávku, roste objem dovozu biopotravin.

Co přinesou nová pravidla

Hlavní zdokonalení spočívá v zavedení jednoho souboru pravidel platných pro celou EU, tedy v celém odvětví unijní ekologické produkce. Revize zavádí mimo jiné:

  • Přísnější kontroly všech zapojených od farmářů, chovatelů, zpracovatelů po prodejce a importéry.
  • Snadnější postupy certifikace pro malé farmáře.
  • Férovější konkurenci: Ze zemí mimo EU se dosud mohly dovážet biopotraviny v případě, že odpovídaly unijním standardům. Z toho ale vzniklo přes 60 různých ekvivalentních norem pro dovážené biopotraviny. Takzvanou zásadu rovnocennosti nově nahradí povinnost dodržovat jeden jediný soubor pravidel. Unijní i mimounijní subjekty tak budou mít stejné podmínky.
  • Přísnější požadavky proti kontaminaci pesticidy. Ekozemědělci budou muset předcházet i náhodné kontaminaci například z vedlejšího konvenčního pole.
  • Možnost vzniku kombinovaných farem, které se budou věnovat jak konvenčnímu tak ekologickému zemědělství ale za podmínky, že obě výroby budou jednoznačně oddělené.
  • Zlepšení dodávek biologických osiv a zvířat z bio plemen včetně vytvoření databází jejich dostupnosti v každém členském státě.

Datum: 10. dubna 2018, aktualizováno 8. prosince 2019

Zdroj, obrázky a grafy: Evropský parlament - Zpravodajství https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20180404STO00909/biopotraviny-a-ekozemedelstvi-v-eu-infografika