Zámek Lužany

Vzdálenost od Roupova – 8,2 km

Zámek Lužany leží ve stejnojmenné obci v Plzeňském kraji, asi 3 km jižně od města Přeštice. Zámek leží v rovině, na levém břehu řeky Úhlavy a je ze tří stran obklopen parkem, na nějž navazuje renesanční užitková zahrada. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka ČR.

První písemná zmínka o Lužanech pochází z roku 1245. Původním panským sídlem ve vsi byla tvrz, na jejímž místě si pravděpodobně Petr nebo Adam Příchovští z Příchovic postavili v sedmdesátých letech šestnáctého století jednopatrový renesanční zámek s dřevěnou věží. Dokončení jeho stavby datuje letopočet 1583 na klenáku nad hlavním vstupem. Na počátku devatenáctého století proběhly barokní úpravy a dochovaná podoba pochází z přestavby v letech 1886 – 1887.

Panství i se zámkem roku 1867 zakoupil přeštický rodák, architekt, stavitel a mecenáš Josef Hlávka, který ho podle vlastních plánů přestavěl. Část původní renesančně-barokní stavby Hlávka zboural a na jejím místě postavil dvoupodlažní objekt, půdorys navrhl do tvaru písmene Y. Jako samostatné křídlo dal přistavět jednopatrovou kapli zasvěcenou Panně Marii, svatému Václavovi a svatému Antonínovi. Pro vysvěcení kaple v roce 1887 složil Antonín Dvořák, který na zámku často pobýval, tzv. Lužanskou mši (Mše D dur, op. 86).

Následně se stal zámek místem častých návštěv významných osobností české politiky, vědy a umění. Na zámku byli Hlávkovými hosty např. Antonín Dvořák, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Max Švabinský, Josef Suk, Oskar Nedbal a mnohé další významné osobnosti konce 19. století. Spolu s celým svým majetkem zámek Hlávka v roce 1904 odkázal „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“, kterému patří dodnes. Právnicky bylo „Nadání“ tak dokonale vytvořeno, že přežilo jak totalitu nacismu, tak komunismu a do dnešních dnů plní nadace velkou část jeho odkazu. Jde o nejstarší nadaci s nepřerušenou kontinuitou v České republice.

Dnes je zámek a jeho areál široké veřejnosti přístupný jen výjimečně. Obecně slouží představitelům vědy a kultury, vybraným studentům vysokých škol, vedení vysokých škol, fakult a pracovišť Akademie věd.

Více info: http://www.obec-luzany.cz/informace-o-obci-luzany/turisticke-zajimavosti/zamek-luzany/

Foto: http://www.hlavkovanadace.cz/zamek_josefa_hlavky.php

Zdroj: wikipedia.org