Vyžití a zážitky

  • Pro vyznavače tenisu je přímo na farmě tenisový kurt s umělým trávníkem zdarma.
  • Rybáři zase mohou nedaleko farmy (cca 1,5 km) navštívit naše rybníky. Rádi vám poskytneme povolenku pro rybolov na největším z nich, ať už jednorázovou nebo dlouhodobou.
  • Pokud máte zájem vyzkoušet si jízdu na koni nebo jste již jezdec, který by si rád zatrénoval či projel se v terénu, nabízíme výukové hodiny pod vedením jedné z našich trenérek. Vlastníme tři jízdárny: jednu kruhovou zastřešenou pro výuku jezdců na koni – začátečníků a výcvik mladých koní, venkovní jízdárnu o rozměrech 24 x 50 m a zastřešenou jezdeckou halu vhodnou především pro reining nebo i klasický trénink při nepřízni počasí. Zkušenější jezdce nebo začátečníky, kteří absolvují základní výcvik, vezmou naše trenérky rády i na projížďku krásnou přírodou v okolí farmy.
  • Malebném okolí Roupova vybízí k procházce ... doporučujeme navštívit zříceninu hradu Roupov, která je částečně přístupná veřejnosti. V okolních lesích také můžete houbařit nebo si jen užívat procházku s pejskem nebo dětmi. Jak to v Roupově vypadá, se můžete podívat ve FOTOGALERII.
  • Přímo naproti farmě (cca 100 m) se nachází obecní koupaliště s dětským hřištěm a antukovým hřištěm pro míčové sporty. Koupaliště je bezplatné a přístupné veřejnosti.
  • Obcí vedou jak dvě značené cyklostezky č. 38 a 2186, tak i dvě turistické trasy č. 3616 (zelená) a 2186.
  • Pokud stojíte o méně aktivní relaxaci, doporučujeme masáž přímo na pokoji (objednávka viz „kontakty“).

Rozhledna Křížový vrch - Chotěšov

Vzdálenost od Roupova – 18,5 km

Podle spekulací archeologů stával na Vrabině s největší pravděpodobností hrad, který byl zbořen. Vrabina byla podle dochované kupní smlouvy prodána Chotěšovskému klášteru roku 1243. V roce 1739 zde byl vybudován kříž a od té doby jsou dochovány záznamy o přílivu poutníků na tento kopec. Za války o rakouské dědictví bylo učiněno prohlášení, které mluví o výstavbě kostela sv. Kříže na Vrabině, pokud bude ušetřený Chotěšovský klášter. V letech 1747 – 1756 zde docházelo k budování přislíbeného kostela na popud chotěšovského probošta P. K. Schmiedla. Kostel sv. Kříže se stal brzy poutním místem. Při cestě k němu bylo umístěno 12 soch andělů. Kostel se však netěšil dlouhé slávě a při josefských reformách byl zrušen a později i zbořen. V letech 1859 – 1862 zde došlo k budování nového poutního kostela s hostincem. Později došlo k postavení soch při křížové cestě. Ke kostelu byla v roce 1927 dostavěna sakristie a o čtyři roky později vyhlídková věž.

Klášter Chotěšov

Vzdálenost od Roupova – 17,6 km

Klášter Chotěšov je bývalý klášter premonstrátek v Chotěšově v okrese Plzeň-jih.

Ženský klášter byl založen mezi lety 1202 – 1210 blahoslaveným Hroznatou na žádost jeho sestry a přesunula se sem část sester premonstrátek z kláštera v Doksanech. Po smrti Přemysla Otakara II. v roce 1278 byl klášter i s kostelem v témže roce vypleněn. Po opravě byl kostel roku 1282 znovu vysvěcen.

Hrad Radyně (Starý Plzenec)

Vzdálenost od Roupova – 27 km

Královský hrad Radyně byl postaven v letech 1356-1361 za vlády českého krále a císaře Římské říše Karla IV. Hrad byl nazván na počest císaře Karlskrone. V českém prostředí se původní jméno Karlskrone neujalo, a tak po smrti Karla IV. byl hrad nazýván Radyní podle jména kopce a buližníkové skály, na níž byl vybudován. Stavitelem hradu byl nejpravděpodobněji Michal Parléř z rodiny pražského dvorního architekta Petra Parléře. Výstavbu organizačně zajišťoval Vít Hedvábný. Jako správci hradu – purkrabí byli dosazováni většinou příslušníci drobné šlechty z Plzeňska.

Zámek Kozel

Vzdálenost od Roupova – 37 km

Na svahu kopce v udržovaném parku se ukrývá na první pohled skromný lovecký zámek. Za svůj název vděčí podle pověsti starému pohanskému zvyku Slovanů. Právě v těchto místech naši prapředkové obětovali v době rovnodennosti na usmíření bohů a v naději na dobrou úrodu kozla. Četné archeologické nálezy v okolí zámku dokazují, že místo pro svoji výhodnou polohu nad řekou Úslavou bylo osídleno už před příchodem slovanských kmenů. Výstavba samotného zámku, který šlechta nazývala Jagdschloss /lovecký zámek/ bei Stiahlau, je datována do let 1784-1789. Stavbu objednal Jan Vojtěch Černín, nejvyšší lovčí Království českého a autorem projektu byl celkem neznámý pražský stavitel Václav Haberditz. Druhá polovina 18. století byla dobou společenských změn. To se odrazilo i ve stavebním slohu. Zámek byl budován jako venkovské sídlo šlechty. Je to ojedinělá klasicistní stavba u nás, v její architektuře a vybavení se vedle domácích uměleckých tradic 18. století projevuje francouzský vliv období Ludvíka XVI.

Plzeňské podzemí a pivovarské muzeum

Vzdálenost od Roupova – 30 km

Plzeňské historické podzemí: neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti města Plzně. Projdete se labyrintem chodeb, sklepů a studní, který byl pod městem Plzní budován od 14. století. Během prohlídky poznáte život pod městem a odhalíte tajemství autentických nálezů a zákoutí, které podzemí skrývá. Dozvíte se, jak podzemí vznikalo, a poznáte rozmanitost jeho využití.