Galloway – v mnoha ohledech ideální plemeno

Jak již napovídá název naší farmy, nejpočetněji je v cca dvousethlavém stádě zastoupeno skotské masné plemeno galloway. Plemeno galloway je zmiňované již v dobách římské okupace britských ostrovů – jedná se o nejstarší plemeno ve Spojeném království. Bylo tehdy popisované jako podivné robustní černé a úplně bezrohé plemeno skotu. Jak je patrné, toto plemeno se vyskytovalo v dávných dobách výhradně na britských ostrovech, a to hlavně v jihozápadní části dnešního Skotska, kde původní krajina je velmi členitá, pahorkatá s vysokými srážkami s hustými dubovými lesy. Stáda se pásla v četných údolích řek i v blízkosti mořského pobřeží, na orných půdách, přirozených pastvinách, lesních pasekách i ve vysokých horách. Díky tomuto vývoji získalo plemeno galloway nesmírnou odolnost a tvrdost, a proto si jej v pozdějších dobách oblíbili místní chovatelé. Od roku 1881, kdy byla založena první plemenná kniha tohoto plemene na území Velké Británie, začala skutečná chovatelská práce a jeho rozšíření do celého světa.

První vlna exportů byla poplatná tehdejší době, kdy se celá řada lidí stěhovala do nového světa, tedy USA a Kanady a brali s sebou i svůj majetek. Další rozšíření následovalo do britských kolonií Austrálie, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu apod. Na našem kontinentu nastalo rozšíření a vznik plemenných knih až prakticky po skončení 1. světové války a zejména v 50. - 60. letech 20. století. Nejvyšší rozšíření v Evropě je v současné době v Německu. V České republice se toto plemeno chová od roku 1991, kdy byla dovezena první skupina těchto zvířat právě z Německa a také z Rakouska. V dalších letech následovaly další dovozy tohoto plemene k nám, zejména do oblasti Šumavy a Jeseníků.

Jedná se o klidné a dlouhověké plemeno s nadprůměrnou schopností zhodnocení krmiva, krávy jsou plodné a mají většinou bezproblémový průběh porodu. Zvířata dobře snáší i drsnější klimatické podmínky (mají delší srst s dobře vyvinutou podsadou, která je lépe chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy) a celoroční pobyt na pastvinách. Nenáročnost plemene, dobrá růstová schopnost telat, vynikající mateřské vlastnosti a nízké ztráty telat během odchovu, předurčují gallowaye k extenzivnímu chovu skotu v horských a podhorských oblastech. Při plném využití dobrých reprodukčních schopností plemenic a nízkých ustájovacích nákladech, je toto plemeno konkurence schopné s ostatními masnými plemeny. Nemluvě o vynikajícím mase. Kromě produkce kvalitních plemenných býků a jalovic je totiž právě toto specifické hovězí maso naším hlavním prodejním artiklem. Pro zpeněžování jatečných zvířat je však třeba hledat jiné, v naší republice ještě netradiční způsoby – prodej masa ze dvora koncovým zákazníkům, kteří preferují kvalitu před kvantitou.

Galloway je extenzivní masný skot středního až malého tělesného rámce – hmotnost dospělé krávy se pohybuje kolem 550 kg, býka okolo 800 – 900 kg. Kostra zvířat je jemná, hrudník i trup je hluboký, u krav je vyvinutý lalok. Hlava je krátká a široká, se středně dlouhýma ušima, na kterých dlouhá srst tvoří třásně. Plemeno je geneticky bezrohé. Končetiny jsou krátké a suché, díky svým velkým a plochým paznehtům se zvířata mohou pást i v mokřadech. V České republice se chová převážně v barvě černé, šedé až světle hnědé - dann, bílý pruh přes hřbet – belted či červené - red. Námi oblíbené zbarvení white-park je bílý skot s černým mulcem, ušima a nohama. Sedlatá zvířata se v zahraničí vedou jako samostatné plemeno, belted galloway.

Zdroje: wikipedia.org a http://www.cschms.cz

Foto: Galloway farma