Průvodce regionálními produkty

Společně s bavorským partnerem – Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu realizuje obecně prospěšná společnost Úhlava od srpna 2017 projekt Evropské územní spolupráce (EÚS) Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí. Záměrem projektu je podpora a rozvoj příhraničního regionu (oblast Plzeňského kraje a okresu Cham), zejména v oblasti lokální produkce.

Jedním z výstupů této spolupráce je Průvodce regionálními produkty (Schmankerlführer von Direktvemarktern), který mapuje farmáře a řemeslníky na české i bavorské straně hranice. Tato publikace byla 29. června 2019 představena v Chamu na výročním farmářském trhu a straně 28 (pod číslem 37) byl uveřejněn i medailonek naší farmy.

Jana Vacíková, 19. prosince 2019