Pro maso a za zážitky na Galloway farmu

Rodinná farma Vacíkových na Plzeňsku hospodaří v systému kontrolovaného ekologického zemědělství se zaměřením na chov skotu plemene galloway a shorthorn, jenž doplňuje stádo ovcí plemene zwartbles. To vypásá skotu nepřístupné plochy v okolí rybníků, které jsou také součástí roupovského hospodářství. Od roku 1999 se přímo na farmě nachází bourárna s prodejnou, následovalo vybudování vlastních jatek a v loňském roce také výrobny uzenin.

Vacíkovi se snaží uvádět na trh kvalitní BIO produkty za rozumnou cenu, kde základ tvoří velký podíl hovězího masa z mladých kusů. Maso, nejčastěji prodáváno v balíčcích, je nutné objednávat alespoň 14 dní předem. Výrobky pak můžete zakoupit v prodejně na farmě, a to každý pátek od 15 do 18 hodin. Galloway farma nabízí také ubytování v zrekonstruovaném penzionu přímo v areálu, možnost výcviku a vyjížděk na koních a dalšího aktivního vyžití.

První písemná zmínka o vesnici Roupov pochází z roku 1250, ale, jak dokládají mohylové nálezy v jejím okolí, oblast je osídlena již od střední doby bronzové. Můžete tak navštívit místo jedinečné pro svou historii i klidné venkovské prostředí.

Autor: Jana Breburdová

Datum: 25.07.2017