Ing. Václav Vacík na začátku svého chovu hledal odolné a užitkové plemeno, které by zároveň bylo i hezké vzhledem. První louka, kterou koupil, leží pod okny jeho domu, a proto si zvolil plemeno galloway s atraktivním zbarvením white-park. Předkové těchto zvířat pochází z Velké Británie a díky přizpůsobení se podmínkám tohoto podnebí, mají dobré přírůstky i při chov venku na pastvinách. Prakticky hned po dovezení prvního dobytka z Německa se pustil i do plemenářské práce.

V roce 2010 přibylo na farmu ještě jedno britské plemeno, masný shorthorn. Jednalo se o vůbec první import do České republiky. Shorthorni jsou u nás na farmě chováni jako čistokrevní a také křížení s plemenem galloway.

Každoročně vyprodukujeme přibližně osm býků připravených pro výběr do plemenitby. Celkem jsme na farmě do roku 2019 uchovnili 166 plemenných býků - 152 gallowayských a 14 shorthornů. Zárukou kvality jsou naše chovatelské úspěchy z výstav, ale hlavně mnoho spokojených zákazníků, kteří se k nám pro býky stále vrací. Několik z našich býků také zakoupila inseminační stanice. Stejně tak prodáváme, nebo si sami připouštíme, chovné jalovice. 

Nově, od roku 2018, chováme i několik čistokrevných jalovic a jednoho plemenného býka limousinského skotu. Výsledky z chovu plemene limousin zatím nemáme a sami jsme velmi zvědaví, jak se nám v chovu tohoto intenzivního masného plemene bude dařit.

FOTOGALERIE