Farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství je moderní a perspektivní způsob hospodaření. Nezatěžuje životní prostředí, má příznivý vliv na krajinu, oživuje venkov. Produkuje zdravé a chutné potraviny. Proto nachází stále větší uznání ve vyspělých zemích, proto ho i nás spotřebitelé stále více podporují koupí biopotravin.

Co je ekologické zemědělství:

  • eko zemědělci nepoužívají syntetická hnojiva ani pesticidy, regulátory růstu a jiné chemie,
  • základem eko zemědělství je preventivní péče o půdu a krajinu,
  • eko zemědělci nepoužívají geneticky modifikovaných organizmů,
  • zvířata jsou chována v co nejpřirozenějších podmínkách, s pastvou či výběhem,
  • každé zvíře má dostatečný životní prostor, u drůbeže jsou nepřípustné klecové velkochovy,
  • zvířata nedostávají preventivně antibiotika, ani stimulátory růstu pro umělé zvyšování přírůstku.

Každý ekologický zemědělec, zpracovatel a výrobce biopotravin je každý rok podroben kontrole, kterou provádí nezávislá kontrolní komise. Ta spotřebiteli zaručuje dodržování všech zásad ekologického zemědělství. Biopotraviny jsou pak označovány ochranou známkou „Produkt ekologického zemědělství“.

Vítězství v soutěži Farma roku 2013

Hlavním cílem soutěže „Farma roku“, kterou pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR, je ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým a svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region.

Soutěže se účastní farmy s velice různorodou charakteristikou struktury či velikostí - mnohokrát se potvrdilo, že velikost podniku není pro úspěšné hospodaření farmy tím nejpodstatnějším faktorem. Úspěšnými farmáři jsou ti, kteří mají konkrétní, jasnou a životaschopnou představu o tom, jakým směrem chtějí svou farmu vést a rozvíjet – dokáží si najít svou cestu a využít konkrétních podmínek své oblasti či regionu k úspěšnému podnikání. Naše farma v této soutěži zvítězila v roce 2013.