Galloway farma Roupov

Naše farma, nacházející se v obci Roupov nedaleko Přeštic na Plzeňsku, je primárně zaměřena na chov masného skotu plemene galloway a shorthorn. Každoročně vyprodukujeme přibližně osm býků připravených pro výběr do plemenitby. Celkem jsme na farmě do roku 2020 uchovnili 176 plemenných býků. Stejně tak prodáváme chovné jalovice obou plemen.

Součástí areálu jsou ale i jatka, bourárna, prodejna masa pocházejícího pouze z našeho chovu a moderní penzion. Pěstování plodin samozřejmě přizpůsobujeme zaměření farmy - slouží hlavně jako krmivová základna pro naše stáda. Vedle luk a pastvin obhospodařujeme i ornou půdu, na které pěstujeme jetel, pšenici, ječmen, oves a tritikále. Přebytky obilí jsou určeny k prodeji. Hospodaříme také na třech rybnících, okolo nichž se pase stádo ovcí plemene zwartbles – vše, včetně obilovin, v systému ekologického zemědělství. Tento způsob hospodaření pro nás není o dnes už velmi známém označení „EKO“ či „BIO“, jde o to dát přednost kvalitě a šetrnému přístupu k životnímu prostředí...

A nesmíme zapomenout ani na náš chov koní plemen appaloosa a quarter horse či zájmový chov nutrií a přeštických prasat…

Těšíme se na viděnou u nás na Galloway farmě!

Rodina Vacíkova

FOTOGALERIE