Historie farmy

Statek v Roupově, obci nacházející se v nadmořské výšce 450 – 480 m n. m. nedaleko Přeštic, zakoupili manželé Milada a Václav Vacíkovi, rodiče nynějšího majitele, v roce 1992. Chtěli jej využívat k průmyslovému podnikání - kovovýrobě. Ke statku ale patřilo i několik hektarů půdy a protože oba pocházeli z hospodářství a v zemědělství se pohybovali celý život, dobře věděli, jak statek plnohodnotně využít. Ještě v témže roce se na tehdy 17 ha pastvin v okolí statku páslo sedm březích jalovic a jeden býk. Posléze Vacíkovi dovezli z Německa další plemenná zvířata, začali rekonstruovat statek, nakupovat a pronajímat si půdu v okolí Roupova. V roce 1995 přikoupili vedlejší areál po bývalém JZD, míra tehdejší devastace areálu je patrná z fotografií pocházejících z té doby, a v roce 1997 již hospodařili v systému ekologického zemědělství.

Plemeno galloway Vacíkovi zvolili z toho důvodu, že na počátku svého podnikání neměli žádné zázemí ani techniku pro chov dobytka a gallowayský skot je nenáročný, otužilý, snáší i drsnější klimatické podmínky a celoroční pobyt na pastvinách.

Postupně, jak šel čas a dovolily finance, snažili se Vacíkovi farmu rozšířit a zvelebit. Vydělané peníze obratem vraceli do hospodářství. Nakupovali stroje pro sklizeň pícnin, vybavení stájí, renovovali zchátralé budovy bývalého JZD …

Pro hospodaření se postupem času nadchl i syn Václav, který si kromě masného skotu oblíbil koně. První přišli na farmu na přelomu tisíciletí, kdy Václav Vacík ml. nakoupil pár haflingských klisen. Toto plemeno ale nesplňovalo všechny jeho představy o pracovním farmářském koni. Až plemeno appaloosa mělo všechny vlastnosti, které od koní požadoval - klidnou povahu, inteligenci, charakter, fyzickou odolnost a pevné zdraví. K tomu všemu mají appaloosy atraktivní zbarvení. Od roku 2002 se tak, jako jeden z prvních v České republice, věnuje chovu tohoto plemene a sbírá s ním úspěchy na mezinárodních soutěžích. 

Stáda skotu se také rozšiřovala. Ing. Václav Vacík st. se zasloužil o propagaci plemene galloway v České republice, odchoval mnoho plemenných býků a chovných jalovic v několika barevných variacích. Nejpopulárnější je tzv. white park - bílý skot s černým mulcem, ušima a nohama.

V roce 2010 přibylo na farmu další masné plemeno skotu shorthorn. Tento skot pochází z Anglie a je také odolný a vhodný pro volný pastevní chov. Křížením shorthornských býků s gallowayskými matkami získáváme hodnotné křížence na maso tzv. bluegray. 

Stejný rok Vacíkovi vybudovali u Roupova tři rybníky, které jsou osazeny rybami a na spodním, největším z nich, je možné rybařit. Okolí rybníků vypásáním udržuje stádo ovcí plemene zwartbles, které tam prosperuje celoročně.

Nejmladšími projekty na farmě jsou zrekonstruovaný penzion z roku 2012, který získal certifikaci „tři hvězdičky superior od Unionhotels“, kde vás rádi ubytujeme např. v pokoji s krbovými kamny a výhledem na hrad Roupov. Další novou stavbou je jezdecká víceúčelová hala z roku 2013.

FOTOGALERIE