Vyžití a zážitky

  • Pro vyznavače tenisu je přímo na farmě tenisový kurt s umělým trávníkem zdarma.
  • Rybáři zase mohou nedaleko farmy (cca 1,5 km) navštívit naše rybníky. Rádi vám poskytneme povolenku pro rybolov na největším z nich, ať už jednorázovou nebo dlouhodobou.
  • Pokud máte zájem vyzkoušet si jízdu na koni nebo jste již jezdec, který by si rád zatrénoval či projel se v terénu, nabízíme výukové hodiny pod vedením jedné z našich trenérek. Vlastníme tři jízdárny: jednu kruhovou zastřešenou pro výuku jezdců na koni – začátečníků a výcvik mladých koní, venkovní jízdárnu o rozměrech 24 x 50 m a zastřešenou jezdeckou halu vhodnou především pro reining nebo i klasický trénink při nepřízni počasí. Zkušenější jezdce nebo začátečníky, kteří absolvují základní výcvik, vezmou naše trenérky rády i na projížďku krásnou přírodou v okolí farmy.
  • Malebném okolí Roupova vybízí k procházce ... doporučujeme navštívit zříceninu hradu Roupov, která je částečně přístupná veřejnosti. V okolních lesích také můžete houbařit nebo si jen užívat procházku s pejskem nebo dětmi. Jak to v Roupově vypadá, se můžete podívat ve FOTOGALERII.
  • Přímo naproti farmě (cca 100 m) se nachází obecní koupaliště s dětským hřištěm a antukovým hřištěm pro míčové sporty. Koupaliště je bezplatné a přístupné veřejnosti.
  • Obcí vedou jak dvě značené cyklostezky č. 38 a 2186, tak i dvě turistické trasy č. 3616 (zelená) a 2186.

Zřícenina hradu Roupov

Nachází se přímo v obci Roupov

Částečně dochovaný hrad stojí na návrší nad jihovýchodním okrajem vesnice v nadmořské výšce 460 metrů. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.

Hrad byl založen ve 13. století Držkem z Roupova, který patřil k rozvětvenému rodu Drslaviců. Byl přestavěn v osmdesátých letech 14. století Něprem z Roupova, který byl hofmistrem arcibiskupa Jana z Jenštejna a měl přístup k dvorské huti krále Václava IV. V roce 1427 jej oblehla husitská vojska, a Jan I. z Roupova raději přijal podobojí, než aby byl hrad dobyt. Během husitských válek páni z Roupova značně zbohatli, protože získali řadu církevních statků.

Vodní hrad Švihov

Vzdálenost od Roupova – 8,6 km

Hrad Švihov nechal zbudovat na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších mužů rodu Rýzmberků. Obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu a majetku. Kromě hradu Švihova připojil Půta k rýzmberskému panství také hrady Rábí, Horažďovice a Prácheň. Od krále jako zástavu za půjčení jistého finančního obnosu dostal do vlastnictví také Roudnici nad Labem v Severních Čechách nebo knížectví Kozelské ve Slezsku.

Přeštice - Dům historie Přešticka

Vzdálenost od Roupova – 8,5 km

Historie města sahá do dávné minulosti a souvisí pravděpodobně se starou obchodní cestou, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226. Tehdy se Přeštice jako trhová ves poprvé objevily na listině krále Přemysla Otakara I. V roce 1239 Přeštice koupil kladrubský klášter benediktýnů a zřídil zde probošství. Za husitských válek se Přeštic zmocnili Švihovští z Rýzmberka a drželi je po dvě století. V 18. století zasáhli benediktýni do dějin města znovu. Nejprve zde obnovili probošství a v letech 1750 – 1775 nechali vybudovat barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie podle plánů význačného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Černínské panství s překrásnou Americkou zahradou a rozhledna Bolfánek

Vzdálenost od Roupova – 17 km

Národní přírodní památka Americká zahrada se rozkládá pod rozhlednou Bolfánek, v lesním komplexu Žďár zhruba 2 km od Chudenic. Jedná se o nejucelenější soubor dřevin z území Severní Ameriky v České republice. V zahradě se doposud uchovaly některé dřeviny z dob jejího založení. Založena byla v roce 1828, původně jako okrasná školka cizokrajných rostlin pro nedaleký park u zámku. Od roku 1841 byla budována jako sbírka cizokrajných (převážně severoamerických) dřevin. Iniciátorem vzniku byl Evžen Černín, spoluzakladatel Dendrologické společnosti v Průhonicích.

Zřícenina hradu Skála, Příchovice

Vzdálenost od Roupova – 15,2 km

Skála je zřícenina hradu v katastrálním území Zálesí u Příchovic (část obce Příchovice) v západních Čechách nedaleko Přeštic v Plzeňském kraji. Hrad byl sídlem rodu Švihovských z Rýzmberka. Na přelomu čtrnáctého a patnáctého století byl několikrát obléhán a při jeho obléhání v roce 1399 bylo poprvé zmíněno použití palné zbraně v Čechách. Po husitských válkách význam hradu jako panského sídla upadl. Po nějakou dobu byl ještě udržován, ale v první polovině šestnáctého století byl definitivně opuštěn a změnil se ve zříceninu. Jeho pozůstatky jsou od roku 1963 chráněné jako kulturní památka.