KUPUJTE BIO srdcem

Ministerstvo zemědělství opět vyhlašuje září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství! Letos již po šestnácté chce touto tradiční kampaní veřejnosti představit české ekofarmy a výrobce biopotravin, jejichž počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje. Tak i vy KUPUJTE BIO srdcem, dejte přednost kvalitě a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Biopotraviny jsou totiž produktem ekologického zemědělství

Na počátku zrodu každé potraviny s logem BIO stojí ekologický zemědělec. V dalších fázích výroby biopotraviny to je také zpracovatel, výrobce, obchodník, případně dovozce, ale i třeba chovatel včel. Ti všichni musí být podle platné legislativy registrovaní na Ministerstvu zemědělství, aby mohli své produkty označovat jako BIO, a musí splňovat také přísná pravidla české i evropské legislativy. Ta myslí na pěstování plodin, chov zvířat, léčení, ale i zpracování, označování, skladování či dovoz. Plnění pravidel je každoročně kontrolováno a až na základě prokázaného souladu dostává každá tato registrovaná osoba certifikát, který ji opravňuje k používání označení BIO na svých produktech. Jeho platnost si můžete ověřit i vy na www.eagri.cz/rep.

Lovíme BIO!

Rádi byste si ulovili bio od místního ekozemědělce, ale nevíte, kde ho hledat? Neradi kupujete biopotraviny ze zahraničí? Zajímáte se o bezobalové nakupování? Pak je tu pro vás mapa Kde.lovime.bio!

Najdete v ní ekozemědělce z celé republiky včetně aktuální nabídky jejich produktů. Mapa umožňuje vyhledávání podle kraje, okresu nebo konkrétní potraviny, o kterou máte zájem. Můžete tak zjistit, kde „váš“ zemědělec sídlí, jak ho kontaktovat, jaké zboží nabízí, jestli má například e-shop, prodává ze dvora nebo prostřednictvím bedýnek… Najdete tu i farmy nabízející agroturistiku, exkurze či vzdělávacích programy pro školy.

Biopotraviny a ekozemědělství v EU

Ekologická produkce potravin je na vzestupu. Jakými pravidly se musí v EU řídit, jaká je stávající situace a jaké novinky se chystají, zjistíte v této infografice. 

Nová celounijní pravidla pro ekologickou výrobu potravin mají být garantem kvality, ochrany životního prostředí a dobrého zacházení se zvířaty. Vztahují se na celý dodavatelský řetězec ekozemědělství.

Obchody s biopotravinami rostou jako houby po dešti, nejsou již jen výsadou velmi omezeného publika, ačkoliv ekologické zemědělství je celkově v EU stále malou částí zemědělské výroby. Víte, co přesně znamená označení biopotravina?

Biopotraviny – mýtus versus realita benefitů pro naše zdraví

O biopotravinách mezi lidmi koluje spousta mýtů, které s realitou často nemají mnoho společného. Někteří lidé tudíž na biopotraviny pohlížejí jako na podvod či módní trend, který brzy odezní. Ve skutečnosti jde ale o produkty, které se vyrábějí s ohledem k životnímu prostředí, musí splňovat řadu přísných pravidel, přičemž neobsahují žádná chemická zlepšovadla ani v případě živočišné výroby žádná antibiotika či růstové hormony. Bio může být pouze potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství.

 „Biopotraviny nesmějí obsahovat pesticidy, umělá hnojiva ani umělá potravinářská aditiva. Důležité je také to, aby tyto potraviny neobsahovaly geneticky modifikované organismy a nebyly ozařované,“ vysvětluje zakladatelka společnosti Lifefood zabývající se výrobou raw produktů Tereza Havrlandová.

Studie: Není třeba omezovat spotřebu červeného masa

Vědci nenašli statisticky významnou ani důležitou souvislost mezi konzumací červeného masa a rizikem vzniku srdečních chorob, cukrovky nebo rakoviny. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení a několika jiných předchozích tvrzení a zařazení červeného masa mezi "nebezpečné" potraviny, panel mezinárodních vědců vedený odborníky z Dalhousie University a McMaster University systematicky prověřoval důkazy a nyní doporučuje, aby většina dospělých bez obav pokračovala v konzumaci své současné úrovně červeného a zpracovaného masa.