Galloway farma rodiny Vacíkových – vítěz Farmy roku 2013

Chov téměř tříset kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn, obhospodařování 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství, výrazný přínos ke krajinotvorbě nejen v podobě tří vlastních rybníků, okolo nichž se pase stádo ovcí plemene Zwartbles. Široká škála aktivit rodinné farmy Vacíkových v Roupově nedaleko Přeštic tím však zdaleka nekončí.

Součástí farmy jsou i moderní jatka, bourárna a prodejna masa, v loňském roce do provozu uvedený krásný penzion s osmi pokoji, s restaurací a stájí pro koně hostů. Srdeční záležitostí mladého hospodáře je chov westernového plemene koní Apaloosa, s nimiž dosahuje významných úspěchů u nás i v zahraničí na mistrovstvích v rodeu.

Klub opět překročil hranice Česka

Členové Klubu mladých farmářů ASZ ČR vyrazili v polovině února na v pořadí již sedmou cestu po farmách. Nenavštívili ovšem pouze členy regionální ASZ Plzeňsko, ale pokračovali dál, až za hranice České republiky – do sousedního Německa, přesněji do zemského okresu Cham ve spolková zemi Bavorsko. Navázali tak na návštěvu hospodářství v Polsku a zároveň se (minimálně jazykově) připravili na svou první společnou čistě zahraniční cestu, která se uskuteční 11. a 12. května 2018 a zavede je do Dolního Rakouska, spolkové země na severovýchodě Rakouska.

Rodinné farmy u nás a ve světe aneb Série seminářů na farmách členů ASZ odstartovala

Význam a přínos rodinných farem pro venkov, krajinotvorba a ochrana půdy před erozí – to byla stěžejní témata úvodního semináře, který v sobotu 26. dubna otevřel letošní sérii těchto akcí pořádaných na farmách členů ASZ u příležitosti Roku rodinných farem. To nejvhodnější prostředí poskytl pro tyto účely loňský vítěz soutěže Farma roku – Galloway farma Roupov rodiny Vacíkových. Odborné veřejnosti i mnoha rodinám s dětmi, pro které zde byl připraven celodenní program, tak byl přímo v praxi předveden hluboký smysl rodinného hospodaření včetně jeho pozitivního vlivu na život v obci a utváření krajiny.

Zpravodaj ČSCHMS

Náš gallowayský býček na titulní straně Zpravodaje Českého svazu chovatelů masného skotu. Býček má zbarvení white-park a na fotografii (foceno 4. února 2019) je přesně 25 dní starý.

Foto: Jana Vacíková

Průvodce regionálními produkty

Společně s bavorským partnerem – Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu realizuje obecně prospěšná společnost Úhlava od srpna 2017 projekt Evropské územní spolupráce (EÚS) Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí. Záměrem projektu je podpora a rozvoj příhraničního regionu (oblast Plzeňského kraje a okresu Cham), zejména v oblasti lokální produkce.