Bohemian Rhapsody Quarter Show 2020

Po dvou smolných letech, kdy musela být AQHA show z veterinárních důvodů zrušena, se v letošním roce (pokud Covid dovolí) setkáme na Galloway Farmě v Roupově u Plzně v termínu 16. - 18. října 2020

BRQS 2020 bude letos opět třídenní show. Začínat budeme v pátek disciplínami na ruce a třídami, kde se vodí naši nejmladší junioři.

HEART BEAT SHOW na jiném místě

Vážení závodníci,

rádi bychom vás informovali, že Heart Beat Show se bude konat ve stejný termín jen na jiném místě. Vzhledem k situaci ohledně koronaviru bylo uděláno několik změn:

  • nové místo konání: Ranč Níveas, Zadní Chodov, 348 15 Planá,
  • GPS místa konání: 49.892169, 12.655016,
  • nepojede se barrel race.

Galloway farma, 14. června 2020

APPALOOSA SHOW 2020

Mistrovství České republiky Appaloos & Ostatních plemen koní 2020

Termín: 18. - 19. července 2020

Místo: Galloway Farma Roupov

Typ soutěže: Approved Show ApHC, 1 bodová, podle platných pravidel ApHC Rulebook 2020

Rozhodčí: Jitka Kynclová

Ringsteward: Jaroslav Havlík

Veterinární dozor a přejímka koní: MVDr. Tomáš Komárek, tel. 725 825 979

Termín uzávěrky přihlášek: do 10. července 2020

Zdravotní požadavky:

  • Průkaz koně s platnými náležitostmi s sebou (kůň musí být v imunitě proti chřipce dle vakcinačního schématu použité vakcíny, očkování chřipkou, vyšetření krve na infekční anémii ne starší než 12 měsíců).

UZAVŘENÍ AREÁLU GALLOWAY FARMY

Vážení přátelé, v návaznosti na nařízení vlády o zákazu volného pohybu osob na území celého státu, je i areál Galloway farmy do úterý 24. března 6.00 hod. uzavřen pro veřejnost.

Majitelé koní také žádáme, aby respektovali nařízení vlády a v případě, že mají plánované nebo budou plánovat některé nezbytné veterinární a podkovářské ošetření, ať kontaktují naší zaměstnankyni Lenku Weinmannovou (mobil: 603 592 909) a domluví se s ní na individuálním postupu.

Ještě jednou děkujeme za pochopení.

Rodina Vacíkova, 16.03.2020

Bohemian Stallion Promotion 2020

Jsme potěšeni, že již potřetí budeme hostitelem jarní Bohemian Stallion Promotion – v příštím roce v sobotu 21. března. Akce bude opět věnována prezentaci plemenných hřebců AQAH, APHA a ApHC a jejich potomků.

Galloway farma, 11. prosince 2019