2023 Profil GF ROBOCOPGF ROBOCOP

APPALOOSA

Hřebec z našeho chovu

Robocop je mladý a nadějný hřebec, syn legendárních reiningových a cuttingových appa rodičů...

Rodiče

Sire: Boemil Twin Robotop
Dam: My Mom Won It All

Datum narození: 26.05.2020

 

 

Povinná vyšetření klisen, která budou zkontrolována ještě PŘED VYLOŽENÍM klisny v areálu:

  • vyšetření klisny na CEM (infekční metritidu) s negativním výsledkem, ne starší 14 dní,
  • negativní vyšetření krve na EVA (virová arteritida koní), ne starší 6 měsíců,
  • vyšetření krve na AIE (infekční anemie koní) s negativním výsledkem na Cooggins test, které nesmí být starší než dva roky zpět,
  • samozřejmě platné očkování proti chřipce (influenza - flu) a tetanu (Clostridium tetani) dle vakcinačních schémat.

Bez splnění těchto podmínek nemůže být klisna připuštěna – vyložena v areálu Galloway farmy.

Podmínky připouštění:

Genetic markers report - DNA protokol

6-PANEL