Studie: Není třeba omezovat spotřebu červeného masa

Vědci nenašli statisticky významnou ani důležitou souvislost mezi konzumací červeného masa a rizikem vzniku srdečních chorob, cukrovky nebo rakoviny. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení a několika jiných předchozích tvrzení a zařazení červeného masa mezi "nebezpečné" potraviny, panel mezinárodních vědců vedený odborníky z Dalhousie University a McMaster University systematicky prověřoval důkazy a nyní doporučuje, aby většina dospělých bez obav pokračovala v konzumaci své současné úrovně červeného a zpracovaného masa.

Vědci provedli čtyři systematické recenze zaměřené na nahodilé kontrolované pokusy a sledovací studie zaměřené na dopad konzumace červeného masa a zpracovaného masa na kardiometabolické a rakovinové výsledky.

V jednom přehledu 12 studií s 54 000 lidmi vědci nenašli statisticky významnou souvislost mezi konzumací masa a rizikem srdečních chorob, cukrovky nebo rakoviny. Ve třech systematických přezkumech kohortových studií sledujících miliony lidí bylo zjištěno velmi malé snížení rizika u těch, kteří měli o tři porcí červeného nebo zpracovaného masa týdně méně, ale spojitost byla nejistá.

Autoři také provedli pátý systematický přezkum, který se zabýval postoji lidí a hodnotami souvisejícími se zdravím v návaznosti na konzumaci červeného masa a výrobků z něj. Zjistili, že lidé jedí maso, protože to považují za zdravé, mají rádi chuť a z těchto důvodů nejsou příliš ochotni změnit svůj jídelníček.

Dr. Bradley Johnston, profesor zdraví a epidemiologie na Dalhousie University, uvedl, že výzkumný tým si uvědomuje, že jeho zjištění jsou v rozporu s mnoha současnými výživovými pokyny. „Nejedná se pouze o další studii o červeném a zpracovaném masu, ale o řadu kvalitních systematických přezkumů, jejichž výsledkem jsou doporučení, která jsou podle nás mnohem transparentnější, robustnější a spolehlivější,“ uvedl. "Zaměřili jsme se výhradně na výsledky v oblasti zdraví a při tvorbě našich doporučení jsme nijak nebrali v potaz dobré životní podmínky zvířat ani dopad výroby masa na životní prostředí," dodal Johnston. "Význam welfare zvířat a životního prostředí však nikterak nezlehčujeme, protože řada členů posuzovatelů pokynů z těchto důvodů eliminovala nebo snížila svůj osobní příjem červeného zpracovaného masa."

Pět systematických recenzí, doporučení a úvodník na toto téma byly publikovány v Annals of Internal Medicine (původní texty viz níže). „Naše zjištěná jsou jistě kontroverzní, ale jsou založena na nejkomplexnějším přezkumu důkazů známých k dnešnímu dni,“ poznamenal doprovodný úvodník autorů Lékařské fakulty Indiana University of Medicine. „Protože tento přezkum je inkluzivní, ti, kteří se jej snaží zpochybnit, jen těžko budou hledat vhodné důkazy, na jejichž základě by tak mohli činit.“

Gordon Guyatt, předseda řídícího výboru a profesor společnosti McMaster, uvedl, že výzkumná skupina s panelem 14 členů ze sedmi zemí použila přísnou metodiku systematického přezkumu a metody GRADE, které hodnotí váhu důkazů pro každý výsledek, který posouvají od důkazů k dietním doporučením. "Existuje nezpochybnitelný celosvětový zájem o výživu se zvláštním důrazem na červené maso. Lidé musí být schopni rozhodovat o své vlastní stravě na základě nejlepších dostupných informací," uvedl.

Dalšími vědci, kteří se na práci podíleli, byli zástupci z Nizozemska, Polska a Španělska, a řídící výbor zahrnoval vedle vědců rovněž laiky. Výsledky studií nebyly ovlivněny žádnými externími zdroji financování.

Autor: Kamil Malát 

Foto: Jana Vacíková

Datum: 16.10.2019

Zdroj: http://cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2742

 

Externí odkazy:

  • Dietní pokyny Effect of Lower Versus Higher Red Meat Intake on Cardiometabolic and Cancer Outcomes: A Systematic Review of Randomized Trials
  • Review Unprocessed Red Meat and Processed Meat Consumption: Dietary Guideline Recommendations From the Nutritional Recommendations (NutriRECS) Consortium
  • Review Red and Processed Meat Consumption and Risk for All-Cause Mortality and Cardiometabolic Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies
  • Review Reduction of Red and Processed Meat Intake and Cancer Mortality and Incidence: A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies
  • Review Patterns of Red and Processed Meat Consumption and Risk for Cardiometabolic and Cancer Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis of Cohort Studies
  • Review Health-Related Values and Preferences Regarding Meat Consumption: A Mixed-Methods Systematic Review