FARAON ROUPOVSKÝ W(P)B

  • získal historicky nejlepší hodnocení (83 bobů) na Galloway farmě
  • oblíbené zbarvení white-park (bílý skot s černým mulcem, ušima a nohama)
  • z inseminace po anglickém býkovi CLIFTON MAX (ZGA 571) z farmy Mr.& Mrs. A.F. BELL

Stále využíván ve stádě u nás na Galloway farmě.

Faraon Roupovský, který získal na Galloway farmě historicky nejlepší hodnocení (83 bobů), zůstal doma a je využíván ve stádě plemenic (přirozená plemenitba). V budoucnu by měl být i otcem dalších plemenných býků.

 

FARAON ROUPOVSKÝ W(P)B
Ušní číslo Plemeno Datum narození Ušní číslo matky Otec Při zákl.výběru Lineární hodnocení
hmot. výš.kř. VT DT HM ŠH HH ŠZ OP OH OZ UT CE
953538032 CZ W100 06.01.2019 388567932 CZ MAX (ZGA 571) 572 125 7 8 10 8 9 8 8 8 8 9 83